Namens het bestuur en wedstrijdcommissie hierbij het volgende bericht.

In verband met de Corona-perikelen komen zowel de ALV als de geplande wedstrijd op 21 maart in Aalden (g.c. de Gelpenberg) a.s. te VERVALLEN.

De geplande wedstrijd op 18 april blijft voorlopig gehandhaafd.Voor de ALV zal een nieuwe datum worden vastgesteld. Mogelijk dat deze eveneens op 18 april voorafgaande aan de wedstrijd zal plaatsvinden.

Informatie van De Gelperberg:
https://www.dgcdegelpenberg.nl/bestuursbesluit-in-kader-van-coronavirus/