Golf

Golfvereniging "UMCGolf"

Golf is een individuele balsport, waarbij op een parcours, van meestal 18 holes, mbv clubs en zo min mogelijk slagen een klein balletje in een gat in de grond gespeeld moet worden. Het parcours is altijd een prachtige natuurlijke omgeving.

Golf is de meest beoefende sport ter wereld en al jaren de snelst groeiende sport in Nederland. In 2010 waren er ± 300.000 geregistreerde spelers, waarvan er zo'n 150.000 zijn aangesloten bij een vereniging.

Golf richt zich op alle leeftijden en alle categorieën mensen. Het oorspronkelijk elitaire imago van de sport is gelukkig vrijwel achterhaald. Golf is een typische buitensport die zich in alle seizoenen laat beoefenen en daardoor bijdraagt aan bevordering van de gezondheid. Het betekent vaak een stevige wandeling van ± 6.5 km in de buitenlucht. De sport kan vrijwel het hele jaar beoefend worden.

Tijdens het spel is voorzichtigheid geboden (een goed geslagen bal kan soms een snelheid van 150 km/u behalen) en moet het spel gespeeld worden volgens afgesproken gedrag- en spelregels. Ter bescherming van de spelers en de banen en om iedereen kennis te laten nemen van de golfregels werd in Nederland in ±1985 het Golfvaardigheidsbewijs (GVB) in het leven geroepen. Op de meeste banen in Nederland mag alleen gespeeld worden als men in het bezit is van het GVB. Het GVB kan verkregen worden door het volgen van een aantal praktijk- en theorielessen, afgesloten met een toets. Met het GVB-pasje op zak, kun je ook op veel banen in het buitenland spelen.

De golfsport kan heel goed alleen beoefend worden, maar het is vaak veel leuker en gezelliger om dit met enkele vrienden of collega's te doen. Na het behalen van het GVB kan men doorgaan voor een officiële handicap die door de eigen vereniging of, als men nergens lid is, door de NGF wordt bijgehouden. Door het handicapsysteem kan men zich eventueel vergelijken met andere spelers. Hierdoor zijn er ook wedstrijden mogelijk, waarbij alle spelers gelijke kansen hebben.

GVB

Het Golf Vaardigheid Bewijs (GVB, per juni 2012 vervangen door clubhandicap 54)

De golfbanen in Nederland zijn vaak overvol en worden makkelijk beschadigd. Tijdens het spel is voorzichtigheid geboden (een goed geslagen bal kan soms een snelheid van 150 km/u krijgen). Verder moet het spel gespeeld worden volgens afgesproken gedrag en spelregels.

Ter bescherming van spelers en banen en om een ieder kennis te laten nemen van de regels is in Nederland sinds 1985 het Golf Vaardigheid Bewijs (GVB) in het leven geroepen. Het GVB is vervangen door clubhandicap 54. Dat betekent dat iedereen die na het theorie-examen, dat per april 2013 aangepast wordt een qualifying card moet lopen.

Het theorie-examen gaat bestaan uit 30 vragen, 20 algemene kennis vragen, 5 extra etiquette vragen, een Stabelfordvraag en 4 extra regelvragen. Slagen doet men als er 23 vragen goed zijn beantwoord.

Zodra iemand zich aanmeld bij een golfclub krijgt hij een ledenpas van de NGF (Nederlandse Golf Federatie). Vervolgens moet de golfbaan diegene baanpermissie verlenen (na het behalen van het theorie-examen) dat geldt voor iedere baan opnieuw. Baanpermissie kan bijvoorbeeld gegeven worden na beoordeling van een pro. De golfer ontvangt dan opnieuw een pasje van het NGF.

Nu moet de golfer een qualifying card gaan lopen, als hij handicap 54 haalt is het voldoende en zal hij na inlevering van deze card een pasje krijgen waarop staat dat hij clubhandicap 54 behaald heeft, deze handicap kan dan niet meer omlaag. Daarnaast is het zo dat je verplicht geregistreerd moet staan bij een vaste club, zoals UMCGolf, anders kan je geen kaarten lopen en dus geen handicap halen. De q-cards die worden gelopen na het behalen van clubhandicap 54, worden verplicht ingeleverd bij de club (UMCGolf).

Eén keer per jaar krijgt de golfer een nieuw pasje van de NGF waarop zijn huidige handicap staat vermeld. Een uitzondering hierop is het behalen van EGA handicap 36. Zodra iemand deze handicap bereikt, wordt de clubhandicap namelijk veranderd in een exact handicap. Deze kan per jaar verschillen afhankelijk van de ingeleverde q-cards.

Ook staat op het pasje aangegeven of iemand een actieve handicap heeft. Dat betekent dat iemand ieder jaar 4 q-cards moet lopen. Doet de golfer dat niet dan krijgt hij een inactieve handicap, wat in kan houden dat men wordt uitgesloten van wedstrijden of er bijvoorbeeld een aantal slagen van je maximum afgetrokken wordt.

Indien mogelijk worden alle wedstrijden van UMCGolf qualifying gelopen. De verwerking van deze cards wordt door UMCGolf gedaan.

Jaarlijks moet de NGF-pas verlengd worden. De kosten hiervan zijn ongeveer € 20,00

Hiervoor is men een jaar WA-verzekerd (eigen risico 125,00 per gebeurtenis) tijdens de uitoefening van de golfsport. Tevens ontvangt men een 3-maandelijks tijdschrift ("Golf Nieuws"). Naast algemene informatie over golf bevatten deze bladen relevante informatie over regelgeving etc. Meestal krijgt men ook een aanbieding voor een abonnement op een extra golf-blad "GOLFjournaal" of Golfer's Magazine.

Image

Instanties

Er zijn in Nederland en internationaal vele instanties betrokken bij het golfspel.

De Nederlandse Golf Federatie (NGF) met het kantoor in Utrecht is het overkoepelende orgaan voor alle golf gerelateerde dingen in Nederland. Zij regelen en bepalen veel op het gebied van regels, competities, gvb, handicap, banen, topgolf, etc.

Veel administratieve gegevens worden door UMCGolf verplicht aan de NGF doorgegeven (lidmaatschap UMCGolf, gvb examen, handicap, etc). Op de site van de NGF is veel informatie te vinden (www.ngf.nl)

Sinds enkele jaren kan het mooie golfspel ook op veel kleinere banen worden beoefend.

Een aantal van deze banen (oa op Kardinge) zijn verenigd onder de vlag van de Nederlandse Pitch & Putt Bond (NPPB) (www.pitch-putt.nl en www.nppb.nl)

Internationaal worden met name de golf-regels bepaald door de Royal & Ancient Golfclub St. Andrews (R&A) (www.randa.org)