Golf

De sport

Golf is de meest beoefende sport ter wereld en al jaren de snelst groeiende sport in Nederland met 420.000 geregistreerde NGF-leden waarvan ruim 200.000 zijn aangesloten bij een vereniging. De overige leden zijn zgn. ‘vrije golfers’.

Het spel dient volgens bepaalde spel- en gedragsregels gespeeld te worden. Ter bescherming van de spelers en de banen en om iedereen kennis te laten nemen van de golfregels is, in Nederland, het golfvaardigheidsbewijs (GVB) in het leven geroepen waarbij de benaming in 2012 is vervangen door ‘Clubhandicap 54’.

Dit golfbewijs kan behaald worden bij veel golfclubs na het volgen van een aantal praktijk- en theorielessen die afgesloten worden met een toets. Hierna kunt u op de meeste banen in Nederland en daarbuiten spelen. Alleen of met meerdere personen per flight.

Na het behalen van het golfbewijs kunt u lid worden van UMCGolf (zie onder ‘lidmaatschap’) en u inschrijven voor een of meer van de toernooien per jaar (zie onder ‘activiteiten’). U kunt ook op de site www.waarkanikgolfen.nl golfbanen vinden waar u een zgn. Qualifying Card kunt spelen.

U kunt, na het afspreken van een starttijd, 9 of 18 holes spelen op een baan die door de NGF voor handicap registratie is goedgekeurd. Tevens kunt u kiezen vanaf welke T-box u wilt spelen (oranje, rood, blauw, geel of wit).

Om uw vorderingen te registreren dient u een zgn. Qualifying Card te spelen. Voor de registratie op uw smartphone kunt u gebruikmaken van de digitale app golf.nl van de NGF. Voor het spelen van een Qualifying Card dient u samen met iemand die minimaal Clubhandicap heeft 54 te spelen. Hij/zij is uw marker gedurende het parcours en u voor hem/haar.

Na het verlaten van iedere green noteert u de score op de app. Tijdens en na afloop van de ronde rekent de NGF-app per hole automatisch het aantal Stablefordpunten uit en telt deze voor u op.
U en uw marker dienen vervolgens elkaars kaart digitaal goed te keuren waarna uw (nieuwe) handicap digitaal wordt geregistreerd op de site van de NGF en zichtbaar wordt in uw app.

Door het handicapsysteem kunnen spelers van verschillende niveaus op min of meer gelijkwaardige basis met elkaar golfen. Als twee golfers tegen elkaar spelen, krijgt degene met de hoogste handicap een voorsprong aan slagen, die gelijk is aan het verschil tussen de beide handicaps.

Clubhandicap 54 en NGF-lidmaatschap

Jaarlijks dient de NGF-pas verlengd te worden (ca. € 20,-) om geregistreerd te blijven als golfer.

U bent hiermee:

  • een jaar WA-verzekerd tijdens de uitoefening van de golfsport (eigen risico 125,00 per gebeurtenis.)
  • Geabonneerd op het 3-maandelijks tijdschrift (‘Golf Nieuws’) met actueel nieuws over de golfsport en over regelgeving. 

Meestal krijgt u ook een aanbieding voor een betaald abonnement op een extra golf-blad ‘GOLF journaal’ of ‘Golfer's Magazine’.

Image

Instanties

Er zijn in Nederland en internationaal vele instanties betrokken bij het golfspel.

De Nederlandse Golf Federatie (www.ngf.nl) is het overkoepelende orgaan in Nederland (regels, competities, handicap, banen, topgolf, etc.) Door UMCGolf worden ook administratieve gegevens aan de NGF doorgegeven waaronder uw lidmaatschap van UMCGolf.

Sinds enkele jaren kan golf ook op veel kleinere banen worden beoefend. Een aantal van deze banen (o.a. op Kardinge) is verenigd onder de vlag van de Nederlandse Pitch & Putt Bond (NPPB) (zie www.pitch-putt.nl en www.nppb.nl)

Internationaal worden met name de golfregels bepaald door de Royal & Ancient Golfclub St. Andrews (R&A) (zie www.randa.org)